shape

Relokacja Biznesu

Relokacja obejmuje przeniesienie firmy oraz pracowników do innego kraju, który stwarza sprzyjający dla firmy i pracowników warunki pracy. Proponujemy naszym klientom relokację do Polski.

Relokacja Biznesu - Informacje Ogólne

Relokacja jest to „przeprowadzka” firmy w inne miejsce, może to być „przeprowadzka” na terenie kraju lub za granicę. Ponadto termin „relokacja” stosuje się do relokacji pracowników i przenoszenia produkcji. W kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, jedną z możliwości zabezpieczenia majątku firmy oraz stworzenia sprzyjających dla firmy warunków pracy jest jej relokacja do krajów Europy.

Relokację firmy można podzielić na kilka kolejnych etapów:

 • opracowanie struktury korporacyjnej i schematu procesu relokacj,
 • założenie spółki w wybranej jurysdykcji,
 • otwarcie rachunku bankowego,
 • rozpoczęcie procesu relokacji pracowników firmy – uzyskanie wizy,
 • relokacja pracowników firmy do wybranej jurysdykcji,
 • zatrudnienie pracowników,
 • stworzenie aktualnej dokumentacji korporacyjnej do prowadzenia działalności firmy.

Nasza kancelaria świadczy pełen zakres usług związanych z tworzeniem spółek i wsparciem prowadzonej przez nie działalności operacyjnej na terenie Polski i innych krajów Europy. Nasza firma od ponad 10 lat świadczy usługi prawne, podatkowe i doradcze w Polsce, co pozwala nam kontrolować wszystkie procesy i zapewniać nienaganną jakość usług.


Dlaczego Polska - Informacje Biznesowe

Polska gospodarka różni się od innych krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu, a przede wszystkim stabilnością. Tylko Polsce udało się uniknąć recesji, a średni dochód na mieszkańca systematycznie rośnie. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2019 r. polska gospodarka miała tempo wzrostu 4%, czyli znacznie szybciej niż średnie tempo wzrostu w strefie euro i całej Unii Europejskiej.

Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na światową gospodarkę i oczywiście wpłynęła na polską gospodarkę. Należy jednak zauważyć, że w 2020 roku spadek PKB w Polsce wyniósł zaledwie 2,7%, co było najlepszym wskaźnikiem wśród krajów europejskich. Od 2021 r. PKB Polski wzrósł i wyniósł 5,7%.

Obniżona stawka podatku od osób prawnych (CIT):

Każda firma rozpoczynająca działalność otrzymuje status tzw. „małego podatnika”, co daje jej prawo do korzystania ze stawki podatku od osób prawnych w wysokości 9%. Głównym warunkiem skorzystania z obniżonej stawki podatku od osób prawnych są limity obrotów firmy, które nie mogą przekroczyć 2 000 000 euro rocznie.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

W wyniku reformy prawa podatkowego wprowadzono pojęcie tzw. „estońskiego CIT”, zgodnie z którym firmy inwestujące w polską gospodarkę i nie wypłacające dywidendy swoim założycielom/akcjonariuszom są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Główne warunki zwolnienia z podatku od osób prawnych to prosta struktura korporacyjna firmy, tworzenie miejsc pracy oraz realizacja inwestycji.

Specjalne Strefy Ekonomiczne:

Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w regionach wymagających rozwoju inwestycji i infrastruktury. Dochody firm zakładających oddziały w specjalnych strefach ekonomicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podstawą zwolnienia z podatku dochodowego jest zezwolenie wydane przez Ministra Gospodarki Narodowej po przeprowadzeniu przetargu wśród wnioskodawców o jego otrzymanie.


Co obejmują usługi relokacji

W ramach oferty relokacji firmy na terytorium Polski nasza kancelaria zapewnia szczegółowe doradztwo w zakresie warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także szereg usług prawnych i doradczych związanych z:

 • rejestracją firmy w Polsce,
 • otwarciem rachunków bankowych,
 • rejestracją dokumentów migracyjnych dla pracowników,
 • zatrudnieniem pracowników w Polsce,
 • świadczeniem usług księgowych,
 • pomocy w wynajęciu biura,
 • wsparciem prawnym firmy.

Nasza doświadczona kadra doradzi w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, systemu opodatkowania spółki i pracowników, możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych. Ponadto w oparciu o cele relokacji zapewniamy naszym klientom optymalną strukturę korporacyjną.

Zapraszamy do kontaktu

Buczyński Tax & Legal Sp. z o. o.

NIP: 8971883288
KRS: 0000859938
REGON: 387028895

© Copyright BUCZYŃSKI TAX & LEGAL 2022