shape

Zakładnie spółek Wrocław

Rozpoczęcie działalności wymaga wiedzy i kompetencji w zakresie form opodatkowania i konstrukcji umowy spółki dla komfortu prowadzenia biznesu.

Rejestracja spółek zgodnie z przepisami

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest praktycznie niemożliwe bez wiedzy na temat możliwych form opodatkowania. Co więcej właściwa konstrukcja umowy spółki znacznie ułatwia prowadzenie biznesu w przyszłości. Warto zgłosić się z tym do specjalistów.

Wspieramy Państwa w całym procesie rejestracji spółki. Dzięki wsparciu naszego zespołu ekspertów proces ten może być szybki i bezproblemowy. Mamy doświadczenie w pomocy przy zakładaniu i obsłudze księgowej spółek z Unii Europejskiej, Rosji oraz Gruzji.


Zakładanie spółek - zakres usług

  • rejestracja różnych rodzajów spółek w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej,
  • tworzenie struktur spółek zależnych, czyli tak zwanych holdingów,
  • pomoc w opracowywaniu koncepcji tak zwanych spółek cichych, a więc takich, w których jeden z inwestujących nie posiada udziałów w spółce,
  • obsługa notarialna we współpracy ze sprawdzonymi i godnymi zaufania kancelariami notarialnymi,
  • reprezentowanie spółki przed jednostkami administracyjnymi poprzez pełnomocnika udziałowców lub akcjonariuszy.

Obsługa związana z zakładaniem spółek niesie za sobą wiele możliwości

Przygotowanie dokumentacji

Założenie nowej spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością przygotowania wielu dokumentów. Wiele z nich wymaga szczegółowej znajomości prawa gospodarczego oraz może przysporzyć trudności, a co za tym idzie zniechęcić do dalszego działania.

Chcąc ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności zgodnie z obowiązującym prawem oferujemy wsparcie w przygotowaniu wszelkiej wymaganej dokumentacji korporacyjnej:

  • pomagamy w doborze odpowiedniej formy prawnej, czyli jaki rodzaj spółki będzie najkorzystniejszy dla Państwa biznesu. Po zgromadzeniu potrzebnych danych proponujemy Państwu najlepsze dostępne rozwiązania,
  • po wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowujemy umowę spółki wraz niezbędną dokumentacją korporacyjną,
  • w Państwa imieniu dokonujemy rejestracji spółki oraz wszelkich urzędowych zgłoszeń. Dzięki współpracy z doświadczonymi adwokatami, zapewniamy Państwu również reprezentację przed organami rejestrowymi, administracyjnymi oraz skarbowymi.

Tworzenie holdingów

Struktury zależne (holdingi) to nic innego jak współpraca co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych, które na celu mają osiągnięcie maksymalnych zysków. W skład holdingu mogą wchodzić jedynie spółki kapitałowe. Holding składa się z jednego podmiotu zarządzającego oraz podmiotów kontrolowanych, których działania poddawane są bieżącemu monitorowaniu. Warto zaznaczyć, że wszystkie podmioty wchodzące w skład holdingów pozostają odrębnymi jednostkami i zachowują swoją osobowość prawną.

Oferujmy Państwu usługi związane z tworzeniem holdingów, wspieramy Państwa w trakcie negocjacji z potencjalnym partnerami, sprecyzowania warunków umowy holdingowej, procesie przygotowania wszelkiej dokumentacji, aż do momentu pomyślnego stworzenia struktury holdingowej.


Koncepcja spółek cichych

Spółka cicha jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących zapewnić sobie anonimowość bez angażowania się w bardziej złożone formy działalności. Stronami takiej spółki są:

  • wspólnik jawny, który jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z ujawnieniem danych we właściwym rejestrze,
  • wspólnik cichy, którym może być przedsiębiorca, jak i osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

Wspólnik cichy nie nabywa uprawnień, ani statusu wspólnika, tylko inwestuje swoje środki, przez co otrzymuje prawo do zysku. Jednocześnie nie ingeruje w działalność wspólnika jawnego.

Oferujemy Państwu wsparcie w tworzeniu dokumentów dla spółek cichych, a w szczególności przygotowujemy umowy, oceniamy ryzyko, analizujemy potencjalne zyski, jak również działania i historię finansową wspólników.


Obsługa notarialna

W procesie prowadzenia biznesu wiele organów administracyjnych wymaga dokumentów notarialnych. Dzięki współpracy z renomowanymi kancelariami notarialnymi oferujemy Państwu możliwość załatwienia potrzebnych dokumentów notarialnych w krótszym czasie oraz pewność, że wszelkie dokumenty są przygotowane w sposób wymagany przez przepisy prawne.

Umawiamy Państwa na konkretny termin u notariusza, towarzyszymy Państwu podczas czynności notarialnych oraz wykonujemy wszelkie działania w Państwa imieniu na postawie udzielonego pełnomocnictwa.


Reprezentowanie spółki

Udzielenie przez Państwa pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami administracyjnymi lub skarbowymi pozwala ułatwić prowadzenie biznesu oraz przyspiesza reakcję na potencjalne wezwania czy wyjaśnienia, żądane przez organy.

Udzielenie przez Państwa pełnomocnictwa pozwala również na realizację potrzebach działań bez Państwa osobistego angażowania, przez co działalność Państwa firmy nie jest blokowana przez brak możliwości osobistego stawiennictwa, czy też brak czasu.

Znajomość aktualnych norm i regulacji przez doświadczonego pełnomocnika zapewnia Państwu bezpieczeństwo pod kątem merytorycznym i prawnym oraz pozwala wyeliminować potencjalne błędy.

Zapraszamy do kontaktu

Buczyński Tax & Legal Sp. z o. o.

NIP: 8971883288
KRS: 0000859938
REGON: 387028895

© Copyright BUCZYŃSKI TAX & LEGAL 2022