shape

Przedstawiciel podatkowy

Prowadzące działalność w Polsce podmioty spoza UE są zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Zasady współpracy w zakresie rozliczania podatku VAT dla spółek zagranicznych w Polsce

Warunkiem nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług przedstawiciela podatkowego jest zawarcie umowy pomiędzy podatnikiem a naszą firmą. W ramach zawartej umowy nasza firma podejmuje określone działania w imieniu podatnika oraz wypełnia obowiązki podatkowe podatnika. Fakt zawarcia umowy jest zgłaszany polskim organom podatkowym.


Przedstawiciel podatkowy w Polsce – obowiązki

Podstawowym obowiązkiem przedstawiciela podatkowego spółki zagranicznej jest jej reprezentacja przed polskimi organami podatkowymi, składanie deklaracji podatkowych oraz plików JPK VAT. Ponadto – co istotne – przedstawiciel podatkowy ponosi odpowiedzialność wspólnie z podatnikiem za jego zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Należy podkreślić, że pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego oraz świadczyć usługi reprezentacji podatkowej mogą jedynie te podmioty, które posiadają uprawnienia doradcy podatkowego lub księgowego.


Przedstawiciel podatkowy - zakres usług

Działając jako Państwa przedstawiciel podatkowy oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami VAT dla spółek zagranicznych oraz świadczymy następujące usługi:

  • prowadzenie ewidencji VAT oraz składanie plików JPK,
  • składanie deklaracji VAT UE,
  • wsparcie w kontaktach z polskimi organami podatkowymi,
  • reprezentacja podatnika w postępowaniu o zwrotu podatku VAT,
  • doradztwo podatkowe w zakresie dostaw towarów lub usług,
  • doradztwo prawne,
  • wsparcie w procesie otwarcia rachunków bankowych.

Zapraszamy do kontaktu

Buczyński Tax & Legal Sp. z o. o.

NIP: 8971883288
KRS: 0000859938
REGON: 387028895

© Copyright BUCZYŃSKI TAX & LEGAL 2022